Video

Teisingas degimas. Liepsnos temperatūra ~900 °C


 


Pirmasis užkūrimas


 


Šildymo sistemos mažasis ratas


 


Laddomat svarba


 


Akumuliacinė talpa